ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า
เลขที่ 100 หมู่ที่ 3 ถนนศรีวิชา-เต่างอย บ้านนาตาล   ตำบลนาตาล  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 47260
เบอร์โทรศัพท์ 042 761334
Email : ntks2010@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :