ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขัน “สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคีปีที่ ๑๑
กิจกรรมการแข่งขัน “สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคีปีที่ ๑๑

โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า  อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ไปแข่งขัน “สพฐ-ฮอนด้า วิ่ง ๓๑ ขา สามัคคีปี

ที่ ๑๑”   ซึ่งจะทำการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในวันที่ ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘

ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น ทำสถิติเวลา ได้ 10.29 วินาที
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2558,14:57   อ่าน 1797 ครั้ง