ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางกุหลาบ ไชยะลัง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

ทักษิณา ศิริฟอง
ครู คศ.1